آزادی مردی که به سازماندهی بمب‌گذاری‌های بالی اندونزی متهم شده بود

آزادی مردی که به سازماندهی بمب‌گذاری‌های بالی اندونزی متهم شده بود

در اندونزی، یکی از رهبران افراط گرایان اسلامی که متهم به طراحی بمب‌گذاری های مرگبار بالی در سال ۲۰۰۲ بود، از زندان آزاد شده‌است. ابوبکر بشیر، رهبر معنوی جماعت اسلامی است، تشکیلاتی وابسته به سازمان القاعده که اعضایش در آن بمب‌گذاری‌ها دویست و دو نفر، از جمله تعداد زیادی توریست استرالیایی و بریتانیایی را کشتند.

شیما خلیل گزارش می‌دهد.