سنای آمریکا برای دومین بار ترامپ را تبرئه کرد

سنای آمریکا برای دومین بار ترامپ را تبرئه کرد

با تبرئه شدن دونالد ترامپ درسنای آمریکا، پرونده استیضاح رییس جمهوری پیشین ایالات متحده بسته شد. دیروز آخرین جلسه محاکمه آقای ترامپ در سنا بود که به اتهام او برای تحریک حمله هوادارانش به ساختمان کنگره رسیدگی می کرد. در این جلسه  ۵۶سناتور علیه آقای ترامپ رای دادند که کمتر از دو سوم لازم برای محکومیت او بود. دموکرات ها تنها  ۵۰کرسی سنا را در اختیار دارند و در این روند تنها  ۷سناتور جمهوری خواه با آنها همراهی کردند. آقای ترامپ تنها رئیس جمهوری در تاریخ این کشور است که دو بار استیضاح می‌شود.

خشایار جنیدی گزارش می‌دهد.