کاهش محدودیت‌های کرونا در اسرائیل با واکسینه شدن نیمی از جمعیت

کاهش محدودیت‌های کرونا در اسرائیل با واکسینه شدن نیمی از جمعیت

در اسرائیل، با واکسینه شدن تقریبا نیمی از جمعیت، از امروز بعضی از محدودیت‌های مربوط به کرونا برداشته می‌شود. کتابخانه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و مراکز خرید، برای کسانی که گذرنامه سبز دارند باز خواهد شد. یعنی آن دسته از کسانی که واکسن زده‌اند یا به کرونا مبتلا شده و بهبود یافته‌اند. استرالیا هم امروز واکسیناسیون سراسری را آغاز کرد. همزمان، بریتانیا می گوید یک سوم جمعیت بزرگسال، دوز اول واکسن را دریافت کرده‌اند.

باران عباسی گزارش می‌دهد.