کمک جراحان به کوالا تا بتواند از درخت بالا برود

کمک جراحان به کوالا تا بتواند از درخت بالا برود

در استرالیا کوالایی که یک پایش از بدو تولد کوتاه بود و در راه رفتن و بالا رفتن از درخت مشکل داشت. پرستار این کوالا فکر می‌کرد هر کاری از دستش بر می‌آمده برای این حیوان کیسه‌دار انجام داده است. اما هنگام صحبت با دندانپزشک، وضعیت فرق کرد.