کشف بزرگترین گور دست جمعی جنگ جهانی اول

کشف بزرگترین گور دست جمعی جنگ جهانی اول

در فرانسه، علاقمندان تاریخ معاصر به یکی از بزرگترین اکتشافات از زمان جنگ جهانی اول دست یافته‌اند. محل یک تونل ساخت آلمان‌ها در جبهه غربی در نزدیکی شهر 'رَنس'. در ماه مه ۱۹۱۷ بعد از حمله فرانسوی‌ها حدود ۳۰۰ سرباز آلمانی که در این تونل گیر افتاده بودند، بر اثر خفگی یا خودکشی جان باختند. تنها سه نفر نجات یافتند. مکان دقیق این تونل بعد از جنگ فراموش شده و اجساد در آن مانده بود.

هیو اسکوفیلد گزارشی می‌دهد.