میانمار؛ نظامیان با تیراندازی مستقیم به تظاهر کنندگان جواب می‌دهند

میانمار؛ نظامیان با تیراندازی مستقیم به تظاهر کنندگان جواب می‌دهند

در ناآرامی‌های امروز میانمار، دست کم پنج نفر از معترضان به کودتای اخیر ارتش جان باختند. دیروز هم بیش از ۵۰ معترض به دست مأموران امنیتی کشته شدند. همچنین جلسه آنلاین دادگاه آنگ سان سوچی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی که در کودتا برکنار شد به دلیل قطع اینترنت به تعویق افتاد.

کاوه مشکات گزارش می‌دهد.