یک دهه بعد از جنگ داخلی سوریه؛ ایران سود برد؟ ضرر کرد؟

یک دهه بعد از جنگ داخلی سوریه؛ ایران سود برد؟ ضرر کرد؟

نقش ایران در جنگ ده ساله سوریه از روزهای اول با ارسال کمکهای نظامی و تسلیحاتی نمایان شد. با بالا گرفتن جنگ، جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد کمک‌های مالی و تجاری هم داد. برآورد شده که ایران میلیاردها دلار در سوریه خرج کرده و هزاران نفر از نیروهایش جان خود را در آنجا از دست داده‌اند. ایران امیدوار بود در ازای این حمایت، در آینده سوریه، از جمله طرح‌های اقتصادی نقشی پررنگ داشته باشد. اما از سخنان بعضی از مقام‌ها به نظر می‌رسد دستش از چنین طرح‌هایی کوتاه مانده است.

باران عباسی گزارش می‌دهد.