جنگ داخلی سوریه و سرگذشت زنان کرد و عرب

جنگ داخلی سوریه و سرگذشت زنان کرد و عرب

با آغاز اعتراضات ضد دولتی سوریه در سال ۲۰۱۱ کردهای این کشور مسیر خود را پیش گرفتند. نه به گروه موسوم به ارتش آزاد پیوستند و نه از بشار اسد حمایت کردند. در سایه ضعف دولت مرکزی، آنها از سال ۲۰۱۲ اداره خودمختار خود را اعلام کردند و از نظر نظامی، خود را سازمان دادند و به یکی از بازیگران عرصه سیاست و جنگ در سوریه تبدیل شدند.

سوران قربانی گزارش می‌دهد.