خواهر رهبر کره شمالی خطاب به آمریکا: بوی باروت شما منطقه ما را گرفته

خواهر رهبر کره شمالی خطاب به آمریکا: بوی باروت شما منطقه ما را گرفته

کره شمالی آمریکا را متهم کرده که با مانورهای نظامی پی‌ در پی‌اش، به قول این کشور ، بوی باروت در منطقه پراکنده است. این اولین اظهار نظر کره شمالی درباره فعالیتهای دولت جدید آمریکاست و زمانی بیان شده که وزیران خارجه و دفاع آمریکا برای بررسی راههای غیر اتمی کردن کره شمالی به این منطقه سفر کرده‌اند.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.