بازگشت به زندگی عادی در قره باغ، چهار ماه بعد از صلح آذربایجان و ارمنستان

بازگشت به زندگی عادی در قره باغ، چهار ماه بعد از صلح آذربایجان و ارمنستان

شش هفته نبرد در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ، در پائیز امسال، جان هزاران نفر را گرفت و باعث شد که زخم‌های کهنه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان دوباره سر باز کند. حالا چهار ماه بعد از برقراری صلح، روند بازگشت به زندگی عادی در جریان است.

اولگا ایوشینا، خبرنگار بخش روسی بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد.