چهل هزار زمین لرزه طی سه هفته در ایسلند؛ آیا فوران دوباره آتشفشان در راه است؟

چهل هزار زمین لرزه طی سه هفته در ایسلند؛ آیا فوران دوباره آتشفشان در راه است؟

در کمتر از سه هفته گذشته، بیش از ۴۰ هزار زمین لرزه در ایسلند ثبت شده است. چنین حجم عظیمی از رویدادهای زیرزمینی نشانه این است که فوران آتشفشانی دیگری در این منطقه در راه است. دانشمندان اما می‌گویند قادر به پیش‌بینی زمان دقیق این فوران نیستند.

جین مکنزی، خبرنگار بی‌بی‌سی در اروپا، گزارش می‌دهد.