راضی‌ترین و ناراضی‌ترین مردم جهان

راضی‌ترین و ناراضی‌ترین مردم جهان

بر اساس جدول میزان شادی یا رضایت از زندگی، مردم فنلاند برای چهارمین سال پیاپی شادترین مردم جهان هستند. پس از فنلاند هم دانمارک و سوئیس قرار دارند. بر این گزارش که به سفارش سازمان ملل تهیه می‌شود، افغانستان در قعر جدول قرار دارد و ایران در رتبه ۱۱۸.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.