تغییرات اساسی قانون پناهجو‌پذیری بریتانیا؛ سخت‌گیری بیشتر و مزایای کمتر برای پناهجویان

تغییرات اساسی قانون پناهجو‌پذیری بریتانیا؛ سخت‌گیری بیشتر و مزایای کمتر برای پناهجویان

دولت بریتانیا جزییات بیشتری از طرح جدیدش درباره مهاجران را اعلام کرده است. این طرح، بزرگترین تغییر نظام پناهجویی در این کشور طی دهه‌های گذشته توصیف شده است. سخت‌تر کردن اقامت افرادی که غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند از جمله مواردی است که پیشنهاد شده. حزب کارگر گفته که دولت بوریس جانسون نسبت به پناهجویان عطوفت ندارد و در عمل هیچ کاری برای مبارزه با تبهکاران و قاچاقچیان انجام نخواهد داد.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.