'طرح جدید چیز چندانی را عوض نمی‌کند'؛ گفت‌و‌گو با شهران طبری، تحلیلگر مسائل بریتانیا

'طرح جدید چیز چندانی را عوض نمی‌کند'؛ گفت‌و‌گو با شهران طبری، تحلیلگر مسائل بریتانیا

دولت بریتانیا جزئیات بیشتری از طرح جدیدش درباره مهاجران را اعلام کرده است. این طرح، بزرگترین تغییر نظام پناهجویی در این کشور طی دهه‌های گذشته توصیف شده است.

گفت‌و‌گو با شهران طبری، تحلیلگر مسائل بریتانیا