اسکیت سواری کهنه سرباز بریتانیایی برای کمک به خیریه

اسکیت سواری کهنه سرباز بریتانیایی برای کمک به خیریه

تام مور، یک کهنه سرباز ۹۹ ساله بریتانیایی بود که برای کمک به نظام بهداشتی بریتانیا ۱۰۰ بار طول حیاط خانه‌اش را قدم زد و در نهایت موفق شد ۳۳ میلیون پوند جمع کند. او قبل از درگذشتش بر اثر کرونا، به قهرمان مردم بریتانیا تبدیل شد. حالا جان ویلکاک ۸۹ ساله می‌خواهد همان مسیر را طی کند، البته با کمی تفاوت.

تیم مافت گزارش می‌دهد.