مقامات قضایی ترکیه حکم بازداشت ۱۰ دریادار بازنشسته ارتش را صادر کردند

ارتش ترکیه

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

مقامات سیاسی ترکیه نامه ۱۰۴ نظامی ارشد بازنشسته این کشور را "فراخوان برای کودتا" خوانده بودند

ترکیه برای ۱۰ دریادار بازنشسته این کشور حکم بازداشت صادر کرده است.

این ۱۰ مقام ارشد سابق ارتش ترکیه نسبت به خروج این کشور از معاهده حاکم بر استفاده از یک آبراه مهم و استراتژیک هشدار داده بودند.

افسران سابق نیروی دریایی ترکیه متهم به توطئه علیه امنیت ملی و قانون اساسی شده‌اند.

۱۰ دریادار بازنشسته ارتش در میان بیش از صدها امضا کننده نامه سرگشاده‌ای بودند که نسبت به برنامه‌ ایجاد کانال حمل و نقل جدید استانبول هشدار داده بودند.

امضا کنندگان این نامه هشدار داده بودند که این پروژه تهدیدی برای "کنوانسیون مونترو" است که عبور بین‌المللی از تنگه‌های مدیترانه و دریای سیاه را تضمین می‌کند.

پیمان مونترو در سال ۱۹۳۶ و با هدف جلوگیری از نظامی‌سازی دریای سیاه میان ترکیه و قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای امضا شد که به ترکیه اجازه نظارت بر عبور کشتی‌های باربری سایر کشورها از تنگه‌های بسفر و داردانل را می‌دهد.

این پیمان همچنین دسترسی ناو‌های جنگی به این منطقه را محدود می‌کند.

دولت ترکیه ماه گذشته پروژه ایجاد یک کانال کشتی‌رانی در استانبول که مانند کانال پاناما و سوئز را به تصویب رساند.

دادستان آنکارا اعلام کرده که به همراه ۱۰ حکم بازداشت برای ۴ نفر احضاریه صادر کرده تا خود را به پلیس آنکارا معرفی کنند.

مقامات ترکیه پس از انتشار نامه دریاداران بازنشسته ارتش این کشور آن را دارای الفاظ و یادآور زمانی تعبیر کردند که نظامیان این کشور به کودتا دست زدند و آن را نوعی "فراخوان برای کودتا" خواندند.