راه‌ یافتن به المپیک دوسال پس از ابتلا به سرطان خون

راه‌ یافتن به المپیک دوسال پس از ابتلا به سرطان خون

ریکاکو ایکی، شناگر ژاپنی دو سال پس از ابتلا به سرطان خون، به المپیک توکیو راه یافته‌است. خودش می‌گوید هنوز موفقیتش را باور نکرده‌است. گزارش تنیا دندرینوس را ببینید با این هشدار که در این گزارش نور فلاش دوربین دیده می‌شود.