انتشار تصویری که ظاهرا دختر حاکم دبی را نشان می‌دهد

انتشار تصویری که ظاهرا دختر حاکم دبی را نشان می‌دهد

عکسی در اینستاگرام منتشر شده که به نظر می‌رسد شاهزاده لطیفه، دختر حاکم دوبی را نمایش می‌دهد. ماه‌ها بود که از شاهزاده لطیفه هیچ خبری نبود.

نوال مگافی گزارش می‌دهد.