برکناری رییس جمهوری گینه در کودتای نظامی

گروهی نظامی ناشناس با حضور در تلویزیون از برکناری دولت خبر دادند

منبع تصویر، GUINEA TV

توضیح تصویر،

گروهی نظامی ناشناس با حضور در تلویزیون از برکناری دولت خبر دادند

یک واحد نظامی در کشور آفریقایی گینه با اعلام برکناری آلفا کنده، رییس جمهوری، از به دست گرفتن قدرت خبر داده است.

نه نظامی ناشناس با حضور در برابر دوربین تلویزیون، هدف از به دست گرفتن قدرت را مقابله با ''فساد، فقر و سوء مدیریت ''عنوان کرده اند.

آنها با اعلام تاسیس ''کمیته ملی مصالحه و بازسازی ''، از الغای قانون اساسی خبر دادند.

این نظامیان همچنین تصاویری را در تلویزیون دولتی نشان داده اند که آقای کنده را در محاصره چند سرباز نشان می دهد.

این تصاویر پس از چند ساعت تیراندازی در اطراف کاخ ریاست جمهوری در شهر کوناکری منتشر شد.

با این حال، وزارت دفاع گینه از شکست کودتا خبر داده است.

سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا در بیانیه های جداگانه با محکوم کردن کودتا، خواهان آزادی فوری آلفا کنده شده اند.

گینه که در غرب آفریقا قرار دارد، دارای معادن غنی است ولی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است.

بعضی از گزارش های غیررسمی بیانگر هدایت کودتا به وسیله سرهنگ دوم ممدی دومبویا است که مدتی در لژیون خارجی فرانسه خدمت کرده است.

کودتاگران تصاویری از آلفا کنده را نشان داده اند که پا برهنه و در حالی که شلوار جین به پا داشت بر روی یک مبل نشسته است.

نظامیان حاضر در این فیلم از آقای کنده می خواهند تایید کند که آسیب ندیده است ولی او از پاسخ دادن خودداری می کند.

آقای کنده که ۸۳ سال سن دارد، سال گذشته برای سومین بار در یک انتخابات بحث برانگیز به پیروزی رسید.

او که از سال ۲۰۱۰ در راس دولت گینه قرار دارد، به نقض حقوق بشر متهم است.

در پی اعلام کودتا، هواداران آقای کنده و مخالفانش در خیابان های کوناکری تجمع کرده اند.

از سوی دیگر، فیفا از لغو مسابقه فوتبال بین تیم های گینه و مراکش در کوناکری به خاطر نگرانی از امنیت اعضای دو تیم خبر داده است.