کمک های مالی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کانون توجهات

برخی گزارش‌ها می‌گوید در یک سال گذشته بخش عمده‌ای از ارزش دارایی‌های دونالد ترامپ کم شده است. این نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا همواره از ثروتش به عنوان عامل استقلال سیاسی خود یاد می کند.

هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن، گزارش می‌دهد که چه‌طور بحث کمک های مالی که به ستادهای انتخاباتی نامزدهای دو حزب می‌رسد، در معرض توجه قرار گرفته است.