لحظه اصابت "مادر همه بمب‌ها" به هدفی در ولایت ننگرهار افغانستان