لحظه اصابت "مادر همه بمب‌ها" به هدفی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.