مراحل پرتاب آزمایشی "مادر همه بمب‌ها" در سال ۲۰۰۳ میلادی در فلوریدای آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراحل پرتاب آزمایشی "مادر همه بمب‌ها" در سال ۲۰۰۳ میلادی در فلوریدای آمریکا