رقص ترامپ در ضیافت ریاض
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رقص ترامپ در ضیافت ریاض

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در اولین سفر خارجی خود به عربستان سعودی رفته، بعد از امضای چند قرارداد تجاری و تسلیحاتی، در یک ضیافت با گروهی که رقص سنتی می‌کردند همراه شد.