درگیری شدید شورشیان و ارتش سری لانکا

دولت سری لانکا می گوید درگیری های شدیدی میان نیروهای ارتش این کشور و ببرهای تامیل صورت گرفته است.

این درگیری ها برای به عهده گرفتن کنترل منطقه استراتژیک کیلینوچی است که در تصرف شورشیان است.

وزارت دفاع سری لانکا می گوید درگیری ها از سوی نیروهای دولتی آغاز شد و سپس شورشیان ببرهای تامیل به ضد حمله دست زدند.

ارتش سری لانکا گفته است که توانسته حملات شورشیان را با پرتاب راکت خنثی و آسیب جدی به شورشیان وارد کند.

ببرهای تامیل در این مورد هنوز واکنشی نشان نداده و هیچ طرف مستقلی درباره این درگیری ها اظهارنظر نکرده است.

تصرف کیلینوچی برای دولت سری لانکا بسیار مهم است. دولت امیدوار است تا از طریق کنترل این منطقه بتواند شورشیان را شکست دهد و به نبردهایی که چند دهه طول کشیده پایان دهد.

از سال 1983 که شورشيان ببرهای تاميل برای استقلال بخش های شمال و شرق سريلانکا با دولت مرکزی وارد جنگ شدند، بيش از 60 هزار نفر در نا آرامی های اين کشور جان خود را از دست داده اند.

تاميل ها خواستار ايجاد يک کشور مستقل در مناطق شمالی و شرقی جزيره سريلانکا هستند.