آخرین مقر شورشیان تامیل در 'تصرف' ارتش سریلانکا

ارتش سریلانکا می گوید نیروهای دولتی شهر ساحلی مولایتیوو، آخرین شهری را که در دست شورشیان ببرهای تامیل بود به تصرف خود در آورده اند.

ژنرال سارات فونسکا، رئیس ارتش سریلانکا در تلویزیون این کشور گفت نیروهای دولتی و شورشیاندرگیری های شدیدی با هم داشتند.

ببرهای تامیل در این باره هنوز اظهارنظری نکرده اند و گزارش مستقلی هم درباره این درگیری ها منتشر نشده است.

یک سخنگوی ارتش سریلانکا پیشتر گفته بود که شهروندان غیرنظامی این شهر تخلیه شده اند.

طی ماه های اخیر ببرهای تامیل تحت فشار زیادی از سوی نیروهای ارتش سریلانکا قرار گرفته اند.

در حملات اخیر آنها بخش بزرگی از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده اند.

ارتش سریلانکا درصدد آن است تا به مبارزات ببرهای تامیل برای کسب استقلال پایان دهد.

از سال 1983 که شورشيان ببرهای تاميل برای استقلال بخش های شمال و شرق سريلانکا با دولت مرکزی وارد جنگ شدند، بيش از 60 هزار نفر در نا آرامی های اين کشور جان خود را از دست داده اند.

تاميل ها خواستار ايجاد يک کشور مستقل در مناطق شمالی و شرقی جزيره سريلانکا هستند.

مطالب مرتبط