هزاران کیلو مواد منفجره در غزه ناپدید شد

مهمات منفجر نشده اسرائیل در رفح
Image caption بیش از 7 تن بمب و گلوله توپ منفجر نشده در نوار غزه به جا مانده است

مقامات سازمان ملل متحد در نوار غزه درخواست کرده اند هزاران کیلوگرم مهماتی که در انباری که حماس از آن محافظت می کرده ناپدید شده هرچه زودتر بازگردانده شود.

در این انبار بیش از 7 تن بمب و گلوله های گوگرد سفید منفجر نشده متعلق به ارتش اسرائیل نگاهداری می شد.

اسرائیل در جریان تهاجم سه هفته ای خود به نوار غزه این مهمات را به کار برده بود.

یک تیم سازمان ملل متحد که در خنثی ردن بمب مهارت دارد، برای از بین بردن امن این مهمات سرگرم گفتگو با مقامات حماس بود و در ضمن منتظر دستگاه ویژه ای بود که قرار بود برای خنثی کردن این مهمات از اسرائیل آورده شود.

کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین در انتظار کسب اجازه ارتش اسرائیل برای استفاده از دو محل امن جهت خنثی کردن مهمات بودند.

ولی هنگامی که دو روز قبل این تیم برای سرکشی انبار مهمات رفت متوجه شد که بخش اعظم این مهمات ناپدید شده است.

بسیاری از این مواد منفجره توسط مقامات حماس در نوار غزه جمع آوری شده بود.

دو هفته قبل در تاریخ 2 فوریه، کارشناسان سازمان ملل متحد توانستند از انباری که بیش از 7 هزار کیلو مواد منفجره در آنجا نگاهداری می شد، دیدن کنند.

ریچارد میرون، سخنگوی ارشد سازمان ملل متحد در بیت المقدس گفت: "ما خواستار بازگرداندن این مهمات هستیم. این مهمات خطرناک هستند و لازم است به نحو بی خطری از بین برده شوند."

یک سخنگوی ارتش اسرائیل حماس را متهم به ضبط این مهمات کرده است.

مطالب مرتبط