سناتور جمهوریخواه آمریکا به حزب دموکرات پیوست

آرلن اسپکتر، سناتور کهنه کار حزب جمهوریخواه آمریکا اعلام کرده که به حزب دموکرات می پیوندد.

با پیوستن آقای اسپکتر به جمع سناتورهای دموکرات، تعداد آنها به پنجاه و هفت نفر می رسد.

دو سناتور مستقل نیز همراه با دموکرات ها در رای گیری عمل می کنند و در صورت اضافه شدن یک سناتور دیگر، دموکرات ها از حد نصاب لازم برای تصویب قوانین برخوردار خواهند شد.

آقای اسپکتر، سناتور ایالت پنسیلوانیا گفته است که حزب جمهوریخواه از زمان انتخاب او به مقام سناتوری در سال 1980، بیش از اندازه به راست گرایش پیدا کرده است.

او تاکید کرده که فلسفه سیاسی او هم اکنون به دموکرات ها نزدیک تر است.

او افزوده که رای او به طرح اقتصادی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا منجر به جدایی کامل او از حزب جمهوریخواه شده است.

آقای اسپکتر گفته که او در آینده طبق "وجدان" خود به رای دادن می پردازد و دموکرات ها نمی توانند در همه مسایل بر رای او حساب کنند.

طبق گزارش ها، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلام این خبر با آقای اسپکتر تماس گرفته و از این اقدام او ابراز خشنودی کرده است.

در صورتی که نتایج انتخابات مناقشه آمیز ایالت مینه سوتا که تا کنون مشخص نشده، به نفع دموکرات ها باشد، این حزب در سنا از قدرت لازم برای تصویب لوایح خود بدون نیاز به رای جمهوریخواهان بهره مند خواهد شد.