روسیه و بازنویسی تاریخ جنگ جهانی دوم

Image caption نشست متفقین در تهران با حضور استالین، روزولت و چرچیل

دو روز پیش از هفتادمین سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم، دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه از "بازنویسی تاریخ" جنگ جهانی دوم انتقاد کرده است.

او تصویب قطعنامه ای را در شورای امنیت و همکاری اروپا که از نازیسم و استالینیسم به عنوان عامل قتل عام و جرایم جنگی یاد کرده بود، محکوم کرده است.

این اظهارنظر آقای مدودف در گفت و گو با یک شبکه تلویزیونی روسیه بیان شده است.

شون فنینگ، خبرنگار بخش اروپای بی بی سی می گوید در روسیه، حساسیت های زیادی نسبت به درک و فهم نقش این کشور در جنگ جهانی دوم وجود دارد.

دیدگاه رسمی در روسیه این است که این اتحاد جماهیر شوروی بود که اروپا را آزاد کرد. روس ها بر این نکته تاکید می کنند که میلیون ها شهروند روس به این خاطر جان خود را ار دست دادند و تنها مقصر جنگ را آلمان نازی می دانند.

آقای مدودف در این مصاحبه از لزوم دقت در تاریخ و تاریخنگاری سخن گفته و افزوده که این امر به خصوص در مورد سئوال هایی که کل جهان پیشتر به آنها پاسخ صریح و بی ابهامی داده مهم تر است.

در قطعنامه شورای امنیت و همکاری اروپا که در ماه ژوئیه به تصویب رسید این مساله پیشنهاد شده بود که روسیه و آلمان به طور مساوی در مورد جنگ جهانی دوم مقصر هستند.

آقای مدودف با رد این قطعنامه آن را دروغ خوانده است.

برای برخی کشورهایی که سال ها قبل جزء اقمار شوروی سابق بودند، مانند لهستان و کشورهای حوزه بالتیک، نقش روسیه در این جنگ چندان مثبت نیست.

این کشورها به امضای معاهده عدم تجاوز در اوائل جنگ میان آلمان نازی و شوروی اشاره می کنند که راه را برای تسلط شوروی بر این کشورها و حاکمیت ایدئولوژی کمونیستی برای بیش از نیم قرن در این کشورها باز کرد.

با فرا رسیدن سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم، اظهارات آقای مدودف تازه ترین تلاش های روس ها برای اطمینان خاطر یافتن از به کرسی نشستن دیدگاه این کشور است.

روسیه در ماه مه امسال نهاد دولتی جدیدی برای مقابله با جعل تاریخ روسیه بنیان نهاد که این در ادامه تلاش های روسیه در این زمینه قلمداد می شود.

مطالب مرتبط