یک شهر دیگر سومالی به دست اسلامگرایان الشباب افتاد

شورشیان اسلامگرا در موگادیشو
Image caption شورشیان اسلامگرا مدت هاست که با نیروهای دولتی سومالی در حال جنگند

پیکارجویان اسلامگرای الشباب، شهر دوسامارب، در مرکز سومالی را اشغال کرده اند.

در جریان زد و خورد برای تصرف این شهر، دست کم 10 نفر کشته شدند.

شهر دوسامارب، تا کنون در دست گروهی بود که پیرو نوعی صوفی گری اسلامی هستند که الشباب با آن مخالف است.

تحلیلگران می گویند سقوط شهر دوسامارب، موجب نگرانی دولت اتیوپی خواهد شد که در منطقه دارای نفوذ است.

سقوط این شهر همچنین خبر نا خوش آیندی برای منطقه نیمه خودمختار پوتلند است که در شمال شهر دوسامارب، قرار دارد.

سومالی از سال 1991 فاقد یک دولت کارآمد بوده است. دولت انتقالی سومالی تنها بخش هایی از موگادیشو، پایتخت و قسمت های کوچکی از سایر نقاط این کشور را کنترل می کند.

در ماه ژانویه سال گذشته میلادی نیروهای اتیوپی که تعدادشان به چندین هزار نفر می رسید از سومالی خارج شدند و به حمایت دو ساله خود از دولت انتقالی پایان دادند.

خروج این سربازان پس از روی کارآمدن یک رئیس جمهور اسلامی میانه رو در سومالی بود. ولی با وجود این که وی قانون شریعت را به اجرا درآورد، شورشیان راضی نشدند.

در حال حاضرحدود 4 هزار و سیصد نفر از سربازان اتحادیه آفریقا در موگادیشو استقرار یافته اند ولی این نیروها اختیار سرکوبی شورشیان را ندارند.

مطالب مرتبط