درخواست پیدا کردن رئیس جمهوری "گمشده" نیجریه

یار آدوا
Image caption فعالان نیجریه ای می گویند غیبت طولانی رئیس جمهور، خلأ قدرت ایجاد کرده است

یک گروه مدافع حقوق بشر نیجریه ای عرضحالی به پارلمان این کشور تسلیم داشته که در آن خواسته شده اومارو یارآدوا، رئیس جمهوری این کشور، رسما گمشده اعلام شده و گروهی مامور پیدا کردن او شوند.

انجمن نویسندگان حقوق بشر نیجریه می گوید غیبت طولانی رئیس جمهوری این کشور ، یک خلأ قدرت ایجاد کرده و موجب نگرانی بسیاری شده است.

آقای یارآدوا، مدت 6 هفته است که به علت بیماری در عربستان سعودی بستری است.

در همین حال کانون وکلای نیجریه با تشکیل پرونده، درخواست کرده قدرت به معاون رئیس جمهوری این کشور منتقل شود و همچنین خواستار ابطال تمام تصمیماتی شده که کابینه نیجریه در غیاب رئیس جمهوری اتخاذ کرده است.

این سومین پرونده ای است که در ارتباط با ادامه غیبت رئیس جمهوری نیجریه در دادگاه عالی این کشور تشکیل شده است.

در یکی از این پرونده ها درخواست شده که آقای یارآدوا باید از سمت خود برکنار شود.

دولت نیجریه یک هفته مهلت خواسته تا به این پرونده ها رسیدگی کند و قاضی نیز با این درخواست موافقت کرده است تا هر سه پرونده مورد بررسی قرار گیرد.

خبرنگاران می گویند به دلیل سیستم نوبتی بودن رهبری نیجریه بین دو بخش شمال و جنوب این کشور، موضوع بسیار پیچیده است.

آقای یارآدوا، اهل شمال نیجریه است در حالی که معاون وی اهل جنوب این کشور است و به همین جهت چنانچه اکنون یعنی در مدت باقیمانده از دوره ریاست جمهوری آقای یارآدوا، معاون وی پست ریاست جمهوری را عهده دار شود، مدت زمامداری وی کوتاه تر از معمول خواهد بود.

مطالب مرتبط