'جنگ عراق خطر تروریسم را در بریتانیا افزایش داد'

منینگهام بولر
Image caption منینگهام بولر می گوید اطلاعات جمع آوری شده کافی برای توجیه اشغال عراق نبود

الیزا منینگهام بولر، رئیس سرویس امنیت ملی بریتانیا -MI5- در زمان جنگ عراق، می گوید از نظر او صدام حسین تهدیدی برای بریتانیا نبود و اشغال عراق خطر تروریسم را در بریتانیا افزایش داده است.

رئیس سابق سرویس امنیت ملی بریتانیا که در جلسه تحقیقات رسمی در باره نقش بریتانیا در مناقشه عراق شهادت می داد گفت از نظر MI5 خطر متوجه از جانب عراق بسیار کم بود و توانایی صدام حسین برای اقدام به حملات تروریستی در بریتانیا محدود بود.

خانم منینگهام بولر، گفت شرکت بریتانیا در جنگ به رهبری آمریکا در عراق، سبب افراط گرایی نسلی از جوانان مسلمان شد که حمله به عراق را حمله به اسلام تصور می کردند.

الیزا منینگهام بولر، یکی از اعضای کمیته اطلاعاتی بود که یک گزارش بحث انگیز را تنظیم کرده بود که در آن گفته شده بود عراق دارای تسلیحات مخرب جمعی است.

دولت وقت بریتانیا از این دوسیه برای کمک به مشروع نشان دادن اشغال عراق استفاده کرده بود.

رئیس سابق سرویس امنیت ملی بریتانیا گفت اطلاعات جمع آوری شده برای توجیه جنگ عراق کافی نبود.

تحقیقات موسوم به تحقیقات چیلکات، که از چندی قبل شروع شده، تصمیمات متخذه در آستانه جنگ عراق و نیز پی آمدهای آن را بررسی می کند.

خانم منینگهام بولر که از سال 2002 تا 2007، رئیس سرویس امنیت ملی بریتانیا بود، گفت اگر چه خطر حمله به بریتانیا توسط القاعده و سایر گروه ها به قبل از اشغال عراق و حملات یازدهم سپتامبر بر می گردد، ولی بدون تردید حمله به عراق در سال 2003، سطح خطر حملات تروریستی را افزایش داد.

مطالب مرتبط