فرانسه برچیدن اردوگاه های غیرقانونی کولی ها را شروع کرد

کولی ها
Image caption دولت فرانسه بیش از سیصد اردوگاه غیرقانونی کولی ها را تعطیل می کند

فرانسه برچیدن اردوگاه های غیرقانونی کولی های اروپای شرقی (روما) را شروع کرده است.

این اقدام در پی دستور نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه برای تخریب سیصد اردوگاه غیرقانونی کولی‌هاست.

اولین اردوگاهی که تعطیل شد در مرکز شهر سنت اتین، قرار داشت و بیش از صد کولی در آنجا زندگی می کردند.

این کولی ها از ماه مه گذشته در چادرها و پناهگاه های موقت به سر می بردند.

این اردوگاه در زمین های متعلق به شهرداری سنت اتین دایر شده بود.

هیو اسکوفیلد، خبرنگار بی بی سی در پاریس می گوید هنگام تعطیل این اردوگاه یک پلیس رومانیایی نیز حضور داشت که نشان می داد کولی های که در چادرها زندگی می کردند از کشورهای اروپای شرقی و عمدتا رومانی و بلغارستان به فرانسه آمده بودند.

آقای سارکوزی همچنین خواسته است اعضای جامعه کولی های روما که مرتکب جرم شده اند بدون فوت وقت از فرانسه اخراج شوند.

دستور رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به حمله ماه گذشته به یک ایستگاه پلیس در شهر سنت انیون، توسط گروهی از جوانان کولی است.

این حمله پس از آن بود که ژاندارم ها، یک کولی را که با اتومبیل از ایستگاه بازرسی عبور کرده بود، به ضرب گلوله کشتند.

خبرنگار بی بی سی می افزاید دولت آقای سارکوزی به تازگی موضع انعطاف ناپذیرتری در برابر کولی های اروپای‌شرقی و جوامعی که دائما در حال جا بجایی هستند، اتخاذ کرده است.

گروه های مدافع حقوق بشر، تصمیم برچیدن حدود سیصد اردوگاه غیرقانونی در فرانسه را محکوم کرده و می گویند دولت که قصد جلب حمایت رای دهندگان دست راستی را دارد، عمدا در صدد بد نام کردن بخشی از جامعه که قانون را رعایت می کنند، برآمده است.

با این وجود یک نظرسنجی نشان می دهد که بیشتر مردم فرانسه با تشدید مقررات در مورد رعایت نظم و قانون در کشور موافقند.

دولت فرانسه می گوید اردوگاه های غیرقانونی کولی ها محلی برای قاچاق و استثمار کودکان برای گدایی، روسپیگری و جنایت هستند.