قاضی استرالیایی از شاهد خواست روبنده اش را بردارد

روبنده
توضیح تصویر،

قاضی دادگاه استرالیایی از شاهد خواست تا هنگام ادای شهادت روبنده اش را بردارد

قاضی یک دادگاه در استرالیا، با صدور حکمی از زن مسلمانی خواست تا هنگام شهادت در دادگاه مربوط به یک پرونده کلاهبرداری، روبنده اش را بردارد.

این قاضی در شهر پرت، در غرب استرالیا گفت که شهادت این زن را درحالی که چهره اش پوشیده است، نمی تواند بپذیرد.

دادستان گفته است که ممکن است این زن، از شهادت دادن بدون روبنده اش احساس ناراحتی کند و این موضوع بر روند شهادت او تاثیر بگذارد.

اما وکلای مدافع گفته اند که هیات منصفه باید بتوانند هنگام ادای شهادت حالت چهره این زن را ببینند.

مارک تراول، وکیل مدافع می گوید: "این زن به اختیار خودش از روبنده استفاده کرده است و این موضوع بخشی از ضرورت های قانون اسلام نبوده است."

روزنامه هرالد سان به نقل از این وکیل نوشته است که در دادگاه های اسلامی حضور زنان بدون چنین پوشش هایی خیلی متداول بوده است.

شائونا دین، قاضی که این حکم را صادر کرده است، تاکید کرد که این حکم فقط در این مورد صادر شده است و نباید به عنوان یک قانون همیشگی شناخته شود.

خانم دین می گوید که در این شرایط این زن باید از این حکم تبعیت کند.

او همچنین مقایسه این حکم را با موارد قضایی دیگر رد کرد و آن را بی ارتباط دانست زیرا این اتفاق در یک دادگاه استرالیایی افتاده است، نه یک دادگاه اسلامی.

این زن ۳۶ ساله که "تسنیم" نامیده شده، قرار است در دادگاه مربوط به سوء استفاده مالی مدیر یک مدرسه اسلامی شهادت دهد.

این زن از هفت سال پیش در استرالیا زندگی می کند و از ۱۷ سالگی روبنده می زند. او روبنده اش را فقط در مقابل اعضای خانواده و مردانی که نسبت خونی با او دارند، بر می دارد.

موضوع بستن روبنده توسط برخی زنان و دختران مسلمان، در برخی کشور های اروپایی مانند فرانسه و بلژیک نیز باعث بحث و جدل بوده است.