عید قربان در منطقه‌ای از اسپانیا تعطیل مذهبی اعلام شد

  • سارا رینزفورد
  • بی بی سی، مادرید
سبته
توضیح تصویر،

سبته و ملیلا، نواحی کوچکی از قاره اروپا واقع در سواحل مدیترانه همجوار شمال آفریقا، حدود پانصد سال پیش در سلطه اسپانیا قرار گرفت

در اسپانیا دهها روز در گرامیداشت قدیسان کاتولیک و یا جشن های ملی تعطیل است اما امسال عید قربان، یکی از مهمترین اعیاد مسلمانان، برای اولین بار در دو شهر اسپانیا در شمال آفریقا تعطیلی رسمی مذهبی اعلام شده است.

حدود ۱۰ هزار گوسفند به مناسبت عید قربان به دو شهر سبته (سیوتا) و ملیلیه که دو شهر خودگردان اسپانیا واقع در شمال آفریقاست، تحویل داده شده است.

مثل هر سال، این گوسفندها به عنوان بخشی از مراسم مذهبی این روز، قربانی می شوند.

اما این اولین باری است که این روز در این دو شهر، که منطقه ای در شمالی ترین نقطه آفریقا هستند، تعطیل رسمی اعلام شده است.

تقریبا نیمی از جمعیت این منطقه را مسلمانان تشکیل می دهند.

دهها روز مقدس مربوط به کاتولیک ها در اسپانیا تعطیل رسمی است، اما تاکنون مسلمانان مجبور بودند برای شرکت در مراسم عید قربان از محل کارشان مرخصی بگیرند.

تصمیم برای تعطیل رسمی این روز به تصویب اکثریت آرای شوراهای محلی دو شهر رسیده و مقامات مسلمان این شهرها، این تصمیم را اقدامی تاریخی توصیف و از آن استقبال کرده اند.

با توجه به این که در حال حاضر بیش از یک میلیون مسلمان در اسپانیا زندگی می کنند، گروهی امیدوارند که در نهایت این روز در سراسر کشور تعطیل رسمی اعلام شود.

مراکش، دو شهر سبته و ملیلیه را متعلق به خود می داند.

سبته و ملیلیه، نواحی کوچکی از قاره اروپا واقع در سواحل مدیترانه همجوار شمال آفریقا، حدود پانصد سال پیش در سلطه اسپانیا قرار گرفت.