نخست وزیر کویت به مجلس این کشور احضار شد

پارلمان کویت
توضیح تصویر،

نمایندگان مخالف در پارلمان کویت، دولت را متهم کرده اند که قصد سرکوب ناراضیان سیاسی را دارد

نمایندگان مخالف در مجلس کویت شیخ ناصر المحمد الصباح، نخست وزیر این کشور را به مجلس احضار کرده و در ارتباط با سرکوب خشونت آمیز شرکت کنندگان در یک راهپیمایی، از او توضیح خواسته اند.

این جلسه در پشت درهای بسته برگزار می شود.

در این راهپیمایی که در تاریخ 8 دسامبر تشکیل شده بود، پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از باتوم و چوبدستی استفاده کرده بود که منجر به مجروح شدن چند سیاستمدار شرکت کننده در تظاهرات شد.

مخالفان می گویند تدابیر امنیتی اتخاذ شده مغایر قانون اساسی کویت بوده است.

پلیس می گوید مخالفان اجازه برگزاری تظاهرات را نداشتند.

چنانچه نخست وزیر کویت نتواند رای اعتماد از مجلس بگیرد ممکن است ناچار به استعفا شود.

ولی به نظر می رسد مقامات دولتی از وضعیت موجود نگران نیستند چون ادعا می کنند که نمایندگان مخالف نمی توانند حد نصاب پنجاه رای عدم اعتماد را که برای متزلزل کردن موقعیت نخست وزیر کشور لازم است به دست آورند.

محمد الصباح، برادرزاده حاکم کویت است. او که در سال 2006 عهده دار پست نخست وزیری کویت شد، یک سال قبل در ارتباط با اتهام سوء استفاده از وجوه دولتی، به مجلس احضار شد ولی موفق شد از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد.

اما مخالفان ساکت نشدند و فشار خود بر دولت را همچنان افزایش دادند.

مخالفان، دولت را متهم می کنند که سعی دارد آزادی های سیاسی را محدود کرده و صدای ناراضیان سیاسی را خاموش کند.

کویت اولین کشور عرب حاشیه خلیج فارس بود که صاحب دموکراسی پارلمانی شد ولی اخیرا این کشور با یک رشته بحران های سیاسی مواجه شده است.