یک خودسوزی دیگر در مصر

عبدالمنعم
توضیح تصویر،

عبده عبدالمنعم، به دلیل سوختگی دست و صورت در بیمارستان بستری شده است

یک مرد مصری در برابر دفتر نخست وزیری در قاهره دست به خودسوزی زده است.

مردمی که جمع شده بودند موفق شدند آتش را به سرعت خاموش کرده و کسی را که دست به خودسوزی زده بود به بیمارستان برسانند.

این دومین خودسوزی در قاهره در طی دو روز اخیر است.

روز گذشته 17ژانویه، عبده عبدالمنعم کمال، یک مرد 50 ساله مصری در مقابل ساختمان پارلمان این کشور در قاهره روی خود نفت ریخته و خود را آتش زده بود.

وی که دارای چهار فرزند است، در حالی که دست به خودسوزی می زد شعارهایی علیه بیکاری و دولت مصر داده بود.

سخنگوی وزارت بهداشت مصر می گوید عبده عبدالمنعم تحت درمان قرار دارد و طی دو روز آینده از بیمارستان مرخص خواهد شد.

دو خودسوزی اخیر در مصر، تازه ترین مورد از یک رشته خودکشی های مشابه در تونس، الجزایر و موریتانی است.

بحران سیاسی کنونی تونس با خودسوزی یک جوان تونسی درماه گذشته شروع شد و به شورش مردمی انجامید.

این جوان تونسی در اعتراض به این که پلیس مانع شده بود وی بدون جواز سبزی و میوه بفروشد، خود را آتش زد و متعاقبا در بیمارستان درگذشت.

این حادثه باعث شروع هفته ها تظاهرات خشونت آمیز در سراسر تونس در اعتراض به بیکاری، فساد و گرانی مواد غذایی شد و به استعفای رئیس جمهوری تونس انجامید.

بسیاری از مصری ها با مردم تونس همدردی کردند.

خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید تردیدی نیست که خودسوزی های اخیر در مصر موجب نگرانی مقامات این کشور شده است.