انتقاد شدید قبایل اردن از ملکه این کشور

ملکه رانیا

منبع تصویر، Getty

توضیح تصویر،

ملکه رانیا در زمینه حقوق زنان فعالیت می کند

رهبران گروهی از قبایل اردن در یک اقدام بی سابقه از پادشاه این کشور خواسته اند که مانع از فعالیت های سیاسی همسرش، ملکه رانیا شود.

رهبران سی وشش قبیله اردن، ملکه رانیا را به شدت مورد انتقاد قرارداده اند و او را متهم کرده اند که مراکز قدرت خاص خود را ایجاد کرده است.

ملکه رانیا فلسطینی تبار است.

در پی اعتراض های گسترده مردم تونس و مصر، ملک عبدالله دوم، شاه اردن تحت فشار زیادی برای تغییرات سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است.

هفته گذشته ملک عبدالله کابینه دولت را منحل و نخست وزیر جدیدی را تعیین کرد.

رهبران قبایل اردن در بیانیه خود نوشته اند که ملکه رانیا در پی منافعی است که با آن چه مورد موافقت مردم اردن و خاندان هاشمی برسر نحوه حکومت است، مغایرت دارد و ساختار دولت و نهاد سلطنت را به خطر می اندازد.

ملکه رانیا مانند بسیاری از شهروندان اردن یک فلسطینی تبار اهل کرانه غربی است.

او در زمینه حقوق زنان فعالیت زیادی دارد و درجهان غرب هم شخصیت شناخته شده ای است.

رهبران قبایل اردن در بیانیه خود هم چنین خواستار قوانین جدید انتخاباتی مبتنی بر مشورت با تمام جناح های سیاسی اردن شده اند تا انتخابات پارلمانی این کشور با شفافیت بیشتری انجام شود.

رهبران قبایل همچنین درباره وقوع اعتراض های ضدحکومتی مشابه با مصر و تونس هشدار داده اند.