مصر، گذرگاه مرزی رفح را باز کرد

مصر گذرگاه مرزی رفح، مهمترین راه ارتباطی غزه با دنیای خارج را بر روی فلسطینیان باز کرد. اولین گروهی که وارد خاک مصر شد، پنجاه بیمار فلسطینی بودند که برای درمان سفر کرده‌اند.

توضیح تصویر،

مصر گذرگاه مرزی رفح را بر روی فلسطینیان باز کرده است. تصاویر این آلبوم عکس، توسط محمد منظرپور، خبرنگار بخش فارسی از محل گرفته شده اند

توضیح تصویر،

گذرگاه رفح، مهمترین راه ارتباطی غزه با دنیای خارج است که از خاک اسرائیل عبور نمی کند.

توضیح تصویر،

مقام های مصری می گویند گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه را به صورت دایم بازگشایی می کنند تا از فشار ناشی از محاصره اقتصادی اسرائیل بر ساکنان این بخش از سرزمین های فلسطینی کاسته شود.

توضیح تصویر،

زنان و کودکان و مردان بالای چهل سال اجازه دارند آزادانه رفت و آمد کنند

توضیح تصویر،

اقدام دولت مصر اجازه خواهد تا بیشتر فلسطینیان آزادانه رفت و آمد کنند.

توضیح تصویر،

صلیب سرخ بین الملل در سال ۲۰۱۰ محاصره اقتصادى غزه را غیرقانونى دانست

توضیح تصویر،

خبرنگاران می گویند بازگشایی این گذرگاه مرزی، نشانه تغییر عمده ای در سیاست های مصر از زمان سرنگونی حسنی مبارک است.

توضیح تصویر،

انتظار می رود باز کردن این مرز، به اقتصاد غزه کمک کند.