"ایران به سوریه در سرکوب اعتراض‌ها کمک می‌کند"

ایران به سوریه در سرکوب اعتراض‌های اخیر در این کشور کمک می‌کند. این گزارشی است از وزارت خارجه بریتانیا. این وزارتخانه نمی‌گوید که منابعش از کجاست اما می‌گوید کمک‌های ایران به آموزش نیروهای امنیتی سوری منتهی نمی‌شود و ایران کمک می‌کند تا سوریه دسترسی به اینترنت را هم در این کشور مختل کند. پیشتر آمریکا هم چنین حرف‌هایی زده بود. ایران این گفته‌ها را رد می کند.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد