پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کرزی: انتقال مسئولیت امنیتی، فرصت خوبی برای پیوستن مخالفان به برنامه صلح

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، می‌گوید که شروع برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان فرصت خوبی است تا مخالفان به برنامه صلح بپیوندند. او خطاب به شماری از فرماندهان نیروهای امنیتی افغان گفت که در آینده مسئولیت‌های مناطق بیشتری به این نیروها سپرده خواهد شد.

علی سلیمی از کابل گزارش می دهد.