غارت فروشگاه‌ها در لندن

ادامه نا آرامی ها در لندن؛ عکس هایی از غارت فروشگاه ها در لندن

دوشنبه شب، برای سومین شب پی در پی، فروشگاه های تعدادی از مناطق لندن غارت شد
توضیح تصویر،

دوشنبه شب، برای سومین شب پی در پی، فروشگاه های تعدادی از مناطق لندن غارت شد

توضیح تصویر،

گزارش های خبری حاکی از آن است که بسیاری از کسانی که در آشوب های خیابانی و غارت فروشگاه ها شرکت داشتند، جوانان و نوجوانان بوده اند

توضیح تصویر،

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا گفت: "کسانی که به سنی رسیده اند که می توانند دست به شورش و غارت بزنند، برای برخورد قانونی نیز بالغ هستند."

توضیح تصویر،

ناآرامی ها به چند محله دیگر لندن نیز سرایت کرده و تعدادی ساختمان، خودروی پلیس و اتومبیل شخصی و اتوبوس به آتش کشیده شده است

توضیح تصویر،

در حالی که به نظر نمی رسد که شورش های خیابانی با انگیزه های مشخص اجتماعی یا سیاسی صورت گرفته باشد، اما برخی از رسانه ها یادآور شده اند که کاهش هزینه های دولتی باعث ناخرسندی در میان طبقات کم درآمد شده است