پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور سنگین پلیس ضد شورش در پنجمین روز ناآرامی‌های بریتانیا

لندن و شهرهای دیگر بریتانیا همچنان شاهد حضور سنگین پلیس ضد شورش است. قرار است پلیس دیگر با تمام قوا با جوانانی که در خیابان‌ها به اموال عمومی آسیب بزنند، برخورد کند. این وعده‌ای است که نخست وزیر بریتانیا داده. دیوید کامرون گفته صبرها لبریز شده. امشب شب پنجم است و هنوز ناآرامی گزارش نشده، گرچه در روزهای گذشته در ساعات پایانی شب آشوب‌ها آغاز می‌شد. بعضی معتقدند پلیس کارا نبوده، بعضی می‌گویند خشم جوانان به دلیل برخورد گذشته پلیس بوده.

گزارش از رعنا رحیم‌ پور.