پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنجاهمین سالگرد ساخت دیوار برلین در آلمان

پنجاه سال پیش در چنین روزی، کار ساخت دیوار برلین در پایتخت آلمان، آغاز شد. دیواری که کمتر از سه دهه آلمان را به دو بخش تقسیم کرده بود، ۲۲ سال پیش با پایان جنگ سرد برچیده شد. امروز در آلمان برای یادبود آن روزها و کسانی که هنگام فرار از روی دیوار کشته شدند، مراسمی برگزار می شود.

علیرضا فولادی گزارش می‌دهد