پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معضل مهاجرت پزشکان تاجیکستان به خارج از کشور

در اثر پایین بودن حقوق، صدها پزشک تاجیک هر‌سال برای کار به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. عده‌ای از این پزشکان در مؤسسات بهداشتی و بیمارستانهای یمن، آنگولا، افغانستان، عربستان سعودی و روسیه کار می‌کنند. یک پزشک ۶۰ ساله تاجیک که ۴ سال پیش به یمن رفته بود حالا بعد از ۴۰ روز اسارت به تاجیکستان برگشته ولی می گوید، بعد از آزادی و بازگشت به تاجیکستان شغلش را از دست داده. سهراب ضیا، برای دیدار با این پزشک با سابقه به قلعه حصار در غرب دوشنبه رفته است.