پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بالا گرفتن بحران در روابط اسرائیل و ترکیه

ترکیه سفیر اسرائیل در آنکارا را اخراج کرده و همه قراردادهای نظامی اش را با اسرائیل معلق کرده است. این واکنشی است به رفتار اسرائیل که می گوید دلیلی نمی بیند بابت کشتن ۹ سرنشین کشتی های کمک رسان به غزه عذرخواهی کند. این اقدام چند ساعتی قبل از انتشار نتایج تحقیقات سازمان ملل رخ داد.

فرزاد کاظم زاده، بی بی سی، گزارش می دهد.