پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چین؛ بزرگترین تولید‌کننده برنج در جهان

بنا به گزارش سازمان ملل متحد، جمعیت دنیا تا یکی دو هفته دیگر از مرز هفت میلیارد خواهد گذشت. این در حالیست که منابع طبیعی کره زمین، رو به کاهش است. یکی از مهمترین چالشهای بشر در سالها و دهه های پیش رو، تولید مواد غذایی کافی برای شمار روزافزون آدمهاست. چین، پرجمعیت ترین کشور دنیا، مدتهاست به فکر چاره افتاده است.

کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد