پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هویت ایرانی (بخش اول)

چه چیز شما و ایرانی‌هایی که نمی‌بینید و نمی‌شناسید را به هم پیوند می‌دهد؟ هویت ایرانی؟ هویت ملی ایرانی چیست و از کی پدید آمده است؟

«هنر نزد ایرانیان است و بس» چرا مایه مسرت غالب ایرانی‌ها می‌شود؟ از هنرمندی که بگذریم شاید به این دلیل که در این گفته حسی نهفته است از پیوند میان آنانی که ندیده‌ایم و نمی‌شناسیم و پیش از ما آمده‌اند و رفته‌اند. سرزمینی که ایران نامیده می‌شود به این ترتیب رشته یی از ما و نامدگان و رفتگان را در بر می‌گیرد. ولی آیا همیشه چنین بوده است؟ این حس تعلق از کی پیدا شده است؟ آیا هویت ایرانی بدانگونه که فردوسی در شعر خود مصور می‌کند برای آنان که در این سرزمین می‌زیستند قابل فهم بود؟ اگر می‌شنیدند ایرانی، می‌دانستند صحبت از آنان است؟ قدمت هویت ایرانی به قدمت ایران باستان است یا ناشی از تلاش برای ساختن مفهوم ملت است از جانب دولت‌های مدرن، دولت‌هایی که هویت ایرانی را با صفت هویت ملی ایرانی آذین می‌کنند؟ هویت ملی چه روایتی از ایران و ایرانی به دست می‌دهد؟

این سوالات را با مهمان‌های این هفته پرگار در میان می‌گذاریم. احمد اشرف جامعه‌شناس و سردبیر دانشنامهٔ ایرانیکا، محمد امینی پژوهشگر تاریخ ایران و مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه راتگرز نیویورک سه صاحب نظری هستند که هر یک نگاهی متفاوت به هویت ملی ایرانی و قدمت این هویت دارند.