پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پانوراما: ویژه بریتانیا و لیبی

با مرگ سرهنگ معمر قذافی رهبر پیشین لیبی در ماه اکتبر، پس از چهل و دو سال یکی از بسته ترین و خودکامه ترین حکومت‌های جهان از هم فروپاشید اما یکی از بی رحم ترین آدم های قذافی کماکان متواری است.

موسی کوسا مردی است که شاید بی او رژیم قذافی چهار دهه دوام نمی آورد. موسی کوسا در قلب رژیم قذافی و جنایاتش بود. مرد بی رحمی که امنیت و اطلاعات کشور به او سپرده شده بود. و صد البته سرکوب هر صدای مخالف. نام او همواره در ماجرای بمبگذاری لاکربی مطرح بوده و او قاعدتا باید بداند در سال ۱۹۸۴ چه کسی ایوون فلچر، افسر پلیس، را کنار سفارت لیبی در لندن کشت.

اما از سوی دیگر، موسی کوسا دوست پنهانی بریتانیا بود. دوستی که بریتانیا برای ربودن مخالفان قذافی در چهارگوشه جهان با او همراه شد، در حالی که او و زیردستانش سرگرم شکنجه مخالفان بودند. این دوستی بقدری عمیق بود که با بالاگرفتن اعتراضات در لیبی موسی کوسا، که در آن زمان وزیر امورخارجه لیبی بود، نه به کشورهای همسایه که به بریتانیا گریخت. فرار او به بریتانیا در ماه مارس فرصتی مغتنم بود برای کشف حقیقت اما او همانطور که آمده بود همانطور هم اجازه پیدا کرد که بریتانیا را ترک کند.

در برنامه پانوراما ویژه لیبی، پل کنیون خبرنگار بی بی سی رد موسی کوسا را می گیرد و در یک هتل پنج ستاره در قطر به سراغش می رود، در بین بین انبوه بازرگانان، و جوان های ثروتمندِ مشغول عیش و عشرت.

و برای اولین بار در این برنامه نواری ضبط شده از شکنجه ها به نمایش در می آید، سندی انکارناپذیر از جنایات قذافی علیه بشریت.