پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موج محکومیت بمگذاری های روز کریسمس در نیجریه

واکنشهای جهانی به بمبگذاری روز کریسمس در نیجریه، همچنان ادامه دارد. دولت آمریکا این حملات را خشونتی کور دانسته و بریتانیا و آلمان هم آن را بزدلانه توصیف کرده اند.در حملات روز یکشنبه دست کم سی و پنج نفر کشته شدند. گروه اسلامی بوکوحرام که به طالبان نیجیریه هم مشهور است، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته.

ندا سانیچ، بی بی سی، گزارش می دهد.