قرارداد بزرگ تسلیحاتی آمریکا و عربستان

آمریکا در قراردادی بزرگ بیش از ۸۰ جنگنده اف پانزده به عربستان سعودی می فروشد. این قرارداد بخشی از برنامه ای ۱۰ ساله برای فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی است. نهایی شدن این قرارداد، همزمان شده با تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز.

ندا سانیچ، بی بی سی، گزارش می دهد